ترشی درست کردن
طرز تهیه چند ترشی با میوه و سبزیجات‌ تابستانی

طرز تهیه چند ترشی با میوه و سبزیجات‌ تابستانی

 ترشی‌های تابستانی با میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ متعلق به این فصل درست می‌شوند. انواع میوه و سبزی را می‌توان تبدیل به ترشی کرد. نمونه‌هایی که در زیر گفته شد تنها چند مثال برای آموزش ترشی و درست کردن میوه و سبزی‌های این فصل است. بسیاری از ترشی‌های مشهور به دلیل همه گیر بودن، نیاورده شده