تسهیلات خرید کالا
جزئیات پرداخت تسهیلات خرید کالا به بازنشستگان توسط بانک صادرات

جزئیات پرداخت تسهیلات خرید کالا به بازنشستگان توسط بانک صادرات

پرداخت مرحله دوم تسهیلات ۱۲ میلیون ریالی خرید کالا بانک صادرات ایران در قالب طرح «یاری» به بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان مرداد ماه سال جاری ادامه دارد. به گزارش اول فارس، روابط‌عمومی بانک صادرات ایران،اعلام کرد: در این مرحله بازنشستگان و وظیفه بگیران طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، می‌توانند از