تسکین فوری سردرد
هنگام سردرد بجای مسکن، این میوه را بخورید

هنگام سردرد بجای مسکن، این میوه را بخورید

سردرد را می توان با قرص های بسیار ساده رفع کرد ولی بهتر نیست تا زمانی که می توان با درمان های غیر دارویی سردرد را درمان کرد، سراغ قرص های شیمیایی نرویم؟ به گزارش اول فارس ،همه‌ی شما حداقل یک‌بار سردرد گرفته‌اید و می‌دانید که می‌تواند چقدر آزاردهنده باشد. گاهی اوقات این سردرد خفیف