تصادف ساختگی
تصاویر اعضای باند خفتگیری در تهران

تصاویر اعضای باند خفتگیری در تهران

معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با انجام تصادف ساختگی اقدام به سرقت می‌کردند.به گزارش اول فارس، معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با انجام تصادف ساختگی اقدام به سرقت می‌کردند. مدتی قبل تعدادی از شهروندان در