تعاونی روستایی سیاخ
گزارش فعالیت های شرکت تعاونی روستایی سیاخ دارنگون شیراز منتشر شد

گزارش فعالیت های شرکت تعاونی روستایی سیاخ دارنگون شیراز منتشر شد

شرکت تعاونی روستایی سیاخ واقع در بخش یاخ دارنگون شهرستان شیراز بخشی از فعالیت های خود را  منتشر کرد. به گزارش اول فارس ، شرکت تعاونی روستایی سیاخ بعنوان یکی از برترین شرکت های تعاونی فعال در استان فارس اعلام کرد این شرکت تعاونی از بدو تاسیس تاکنون هیچ گونه زیانی نداشته است . این