تعاون ،کار ورفاه اجتماعی
انتصاب یک بانو بعنوان رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ویژه کازرون

انتصاب یک بانو بعنوان رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ویژه کازرون

معاون مدیرکل و سرپرست جدید اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان ویژه کازرون منصوب شد. اول فارس ، با حکم خداپرست مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان فارس ، لیلا مختاری بعنوان معاون مدیرکل و سرپرست اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان ویژه کازرون منصوب شد .” width=”293″ height=”288″ /> به گزارش اول فارس ، با حکم خداپرست