تعطیلی ادارات بویراحمد
کلیه ادارات شهرستانهای بویراحمد و دنا تعطیل شد

کلیه ادارات شهرستانهای بویراحمد و دنا تعطیل شد

بارش برف و یخبندان امروز پنجشنبه همه ادارات شهرستانهای بویراحمد و دنا را تعطیل کرد. به گزارش اول فارس، عزیز فیلی معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: به علت بارش برف و یخبندان همه ادارات و سازمانهای شهرستانهای بویراحمد و دنا امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه تعطیل هستند.