تعطیلی شبنه
موافقت مجلس با کاهش ساعت کار اداری و تعطیلی روز شنبه + جزئیات

موافقت مجلس با کاهش ساعت کار اداری و تعطیلی روز شنبه + جزئیات

در جلسه دیروز روز کمیسیون اجتماعی با کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته و تعطیلی روز شنبه موافقت شد. به گزارش اول فارس ، حسین گودرزی در تشریح جلسه روز (دوشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی با کاهش ساعت کار اداری