تعطیلی شنبه
شنبه هر هفته تعطیل می شود

شنبه هر هفته تعطیل می شود

نایب رئیس فراکسیون انقلاب خبر داد:پیگیری تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در مجلس کلید خورد. به گزارش اول فارس ، نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که با ارائه اصلاحیه ای بر لایحه دولت، تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها را در کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال خواهد کرد. به گزارش ایسنا،