تغییر اسم در شناسنامه
شرایط تغییر نام در شناسنامه افراد ایرانی

شرایط تغییر نام در شناسنامه افراد ایرانی

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. به گزارش اول فارس به نقل از میزان ، شرایط تغییر اسم در شناسنامه این است: در صورتی که تقاضای تغییر نام خود را دارید می توانید پس از مطالعه