تغییر ساعات کاری ادارات
نارضایتی کارمندان و ارباب رجوع از ساعت کار ادارات/ به استانداران تفویض شود

نارضایتی کارمندان و ارباب رجوع از ساعت کار ادارات/ به استانداران تفویض شود

ضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به تفاوت و تنوع شرایط آب و هوایی در سطح کشور شاید بهتر باشد که تعیین ساعات کار ادارات در استان‌ها با لحاظ مقرراتی به استانداران تفویض شود تا در وضعیت اضطراری و موارد لزوم متناسب با شرایط استان تصمیم لازم را اتخاذ کنند. به گزارش اول فارس