تغییر ساعت کاریپ
جزئیات تغییر ساعت کاری ادارات، بانک‌ها و مدارس از روز ۱ مهر

جزئیات تغییر ساعت کاری ادارات، بانک‌ها و مدارس از روز ۱ مهر

ساعات کار ادارات تهران در نیمه دوم سال نیز بر اساس مصوبه دولت همچنان شناور است، اما بانک‌ها و مدارس نیز امسال همچون سال گذشته برای کنترل ترافیک معابر پایتخت با ساعات جدید کارشان را آغاز خواهند کرد که جزییات آن در ادامه می‌آید. به گزارش اول فارس ، امروز (شنبه اول مهر ۱۴۰۲)  روز