تغییر کاربری زمین
آنچه قبل از خرید زمین زراعی و باغی و تغییر کاربری اراضی باید بدانید

آنچه قبل از خرید زمین زراعی و باغی و تغییر کاربری اراضی باید بدانید

این روزها اگر به صفحات آگهی در سایت ها ،فضای مجازی و روزنامه مراجعه کنید، شاهد تبلیغات زیادی برای توصیه به خرید اراضی زراعی و باغی جهت ساخت ویلا در مناطق خوش آب و هوا با قیمت متفاوت و گاها مهستید؛ اما سوال جدی این است آیا خرید اراضی و باغی از نظر حقوقی و