تفرجگاه رومی
کم‌آب‌ترین‌ سد ایران در استان فارس که چاه‌های غیرمجاز کشاورزی دخلش را آوردند

کم‌آب‌ترین‌ سد ایران در استان فارس که چاه‌های غیرمجاز کشاورزی دخلش را آوردند

نمودار آب‌گیری ۱۷ سد مهم کشور نشان می‌دهد که سد رودبال داراب، در میان کم‌آب‌ترین‌ها نیز در ردیف آخر قرار گرفته، هرچند یک مشاهده میدانی ساده هم این موضوع را تایید می‌کند.این وضعیت، زنگ هشداری جدی را برای مردم و مسؤولان به صدا درمی‌آورد. خبرگزاری فارس| داراب:  رودبال داراب این روزها حال و روز خوشی