تفکر
عادت های بسیار خوب در زندگی

عادت های بسیار خوب در زندگی

«هنگامی که چیزی در زندگی ما به عادت تبدیل می‌شود، میزان تفکر ما برای عملکرد را کاهش می‌دهد. مغز ما ده‌ها هزار سیگنال از حواس پنج‌گانه ما دریافت می‌کند اما مغز فقط می تواند همزمان حدود ۳۰ تا ۴۰ سیگنال را کنترل کند. با عادت‌هایی که به دست می‌آوریم، انرژی مورد نیاز برای پردازش این
فرمولی ساده و بسیار سریع برای مثبت اندیشی

فرمولی ساده و بسیار سریع برای مثبت اندیشی

ذهن خودآگاه ما می تواند برخی افکار را به واقعیت تبدیل کند پس مثبت اندیشی در زندگی می تواند تاثیرات خارق العاده ای داشته باشد. مثبت اندیشی و تاثیر آن در موفقیت بسیاری از ما به دلیل مشغله های زیاد کاری و مسئولیت هایی در زندگی احساس خستگی، کلافگی و استرس زیادی می کنیم و در نتیجه خیلی