تقاطع طبقاتی گلشن
نورپردازی شهر شیراز به وسیله شرکت هلندی / تصویب طرح دوربرگردان چمران
حیدر اسکندرپور در نشست خبری با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی

نورپردازی شهر شیراز به وسیله شرکت هلندی / تصویب طرح دوربرگردان چمران

با مشاوره و اجرای شرکت هلندی، نورپردازی شیراز متحول می شود. به گزارش اول فارس، حیدر اسکندرپور در نشست خبری با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی که در حاشیه بازدید از تقاطع طبقاتی گلشن برگزار شد ، در خصوص وضعیت نامناسب نورپردازی سطح شهر به خصوص پروژه های عمرانی تازه ساخته شده اظهار داشت :