تقسیط بدهی
شرایط اقساطی کردن بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۲

شرایط اقساطی کردن بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۲

 سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.  تسنیم: در این بخشنامه آمده است: در اجرای مقررات مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و