تلوزیون خارجی
تلوزیون ایرانی بخریم یا خارجی ؟

تلوزیون ایرانی بخریم یا خارجی ؟

‌ همین هفته گذشته بود که رضا رحمانی، وزیر صنعت  وعده ورود تلویزیون‌های ایرانی و جایگزینی آنها با نمونه‌های خارجی را داد. دقیقا از همان روز عده‌ای انگشت به‌دهان از خودشان می‌پرسند، مگر چنین چیزی ممکن است؟ بله که ممکن است. حتی باید بدانید آقای وزیر کمی ‌هم فروتنی به‌خرج داده چون تلویزیون‌های ایرانی مدت‌هاست