تنظیم دادخواست حقوقی
چگونه یک دادخواست حقوقی بنویسیم؟

چگونه یک دادخواست حقوقی بنویسیم؟

گرفتن حق در دادگاه‌ها و مراجع قضایی در دعاوی حقوقی، با تقدیم دادخواست حقوقی میسر می شود.اگر قصد طرح یک دعوای حقوقی در مراجع قضایی و دادگاه‌ها را دارید حتماً باید خواسته خود در فرم مخصوص که از طرف قوه قضاییه تصویب شده تنظیم کنید. دادخواست که اصطلاحاً به آن عرض حال نیز می‌توان گفت ورقه‌ای