توانایی جنسی
چند نکته مهم قابل توجه زنان در مورد حساسیت های خاص مردان

چند نکته مهم قابل توجه زنان در مورد حساسیت های خاص مردان

ما معمولا تصور می کنیم حساس بودن فقط خصوصیت خانمهاست است ولی در حقیقت حساسیت ارتباطی به جنسیت ندارد. محققان پی بردند که در حقیقت زمان پیدایش محرک های احساسی، مردان نسبت به زنان حساس ترند ولی قدرت بیشتری در پنهان نگه داشتن احساستشان دارند. زن‌هایی که اعتماد به نفس پایینی دارند، مرد‌ها را از