تونل دوقلو کوهسار
تونل دوقلو کوهسارشیراز+تصاویر

تونل دوقلو کوهسارشیراز+تصاویر

تونل کوهسار شیراز به طول تقریبی یک کلومتر در ابتدای اتوبان کوهسار از سمت پردیس دانشگاه شیراز قرار دارد./اول فارسavalfars تونل دوقلو کوهسار تونل دوقلو کوهسار تونل دوقلو کوهسار