تیراندازی در ماهشهر
تیراندازی به سمت اتوبوس‌ کارکنان پتروشیمی ماهشهر

تیراندازی به سمت اتوبوس‌ کارکنان پتروشیمی ماهشهر

 عصر امروز شنبه ۵بهمن‌ماه اتوبوس حامل کارکنان پتروشیمی تندگویان در جاده اهواز به ماهشهر مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت‌. به گزارش اول فارس،در جریان این حمله چند گلوله به سمت سرویس کارکنان شلیک شده است‌. رانندگان سرویس‌های حمل و نقل پتروشیمی چندروزی‌ست در اعتصاب به سر می‌برند‌.یک مقام مسئول در پتروشیمی تندگویان با تائید