تیر و کمان سنتی
فارس قهرمان مسابقات تیر و کمان سنتی کشور در خلخال شد

فارس قهرمان مسابقات تیر و کمان سنتی کشور در خلخال شد

به گزارش اول فارس به نقل از ایرنا، ۴۰ تیرانداز با کمان از استانهای آذربایجان شرقی،کردستان، البرز ، اردبیل ، لرستان ،کرمان ،فارس،چهار محال و بختیاری و یزد در این مسابقات با هم رقابت کردند. این مسابقات در ۲ بخش مردان و زنان و در ماده قیقاج به صورت نشسته به زانو ،به پهلو و