ثبت طلاق
افشای پشت پرده ماجرای جنجالی طرح سهمیه بندی طلاق !

افشای پشت پرده ماجرای جنجالی طرح سهمیه بندی طلاق !

در مورد اسناد دولتی که مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها می‌شود، مصوبه‌ای از اوایل انقلاب وجود دارد که بر اساس آن، اسناد دولتی توسط هیأتی متشکل از نماینده وزارت دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده‌ای از کانون دفاتر اسناد رسمی تقسیم می‌شوند و این یک قانون قدیمی است که اسناد دولتی
طرح سهمیه بندی طلاق آغاز شد+جدول استانها

طرح سهمیه بندی طلاق آغاز شد+جدول استانها

طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق از امروز در دفترخانه‌ها اجرا می‌شود. به گزارش اول فارس ، با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.بر این