ثبت ملی
ثبت ملی ۲۴ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

ثبت ملی ۲۴ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار فارس مراتب ثبت ملی ۲۴ اثر فرهنگی تاریخی را ابلاغ کرد. به‌گزارش اول فارس به نقل از میراث‌آریا،دریکی ازنامه‌های دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خطاب به عنایت الله رحیمی استاندار فارس آمده است: «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی
ثبت ملی درختان کهنسال بوانات

ثبت ملی درختان کهنسال بوانات

مراتب ثبت ۳ اثر میراث طبیعی شهرستان بوانات به استاندار فارس ابلاغ شد.به گزارش اول فارس، در نامه‌های جداگانه از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مراتب ثبت ملی «درخت چنار کهنسال فخر آباد، درخت چنار کهنسال امام زاده بزم و درخت چنار کهنسال امام زاده زیارت» شهرستان بوانات به استاندار فارس ابلاغ شد. به