ثبت نام بورس - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چگونگی ثبت نام دارندگان سهام عدالت در سجام مشخص شد

    چگونگی ثبت نام دارندگان سهام عدالت در سجام مشخص شد

    با توجه به تاکید مدیران بورس و شرکت مدیریت سهام عدالتو اهمیت موضوع سهام عدالت و ثبت مشخصات دارندگان سهام عدالت در سامانه سجام ، فرآیند ثبت‌نام در سامانه سجام در اختیار مشمولان این سهامبه شرح ذیل میباشد: