ثبت نام خوردو
حذف شرایط پلاک فعال برای خانوار در ثبت‌نام فروش فوق‌العاده خودرو

حذف شرایط پلاک فعال برای خانوار در ثبت‌نام فروش فوق‌العاده خودرو

به گزارش اول فارس،طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهیل معمارباشی ضمن یادآوری مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو برگزار شده، مبنی بر اینکه اجرای طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک‌بار تا پایان سال جاری؛ اظهار کرد: با تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو،