ثبت نام طرح سرباز ماهر
ثبت نام سرباز ماهر از ۲۶ بهمن ماه آغاز می شود

ثبت نام سرباز ماهر از ۲۶ بهمن ماه آغاز می شود

‌رئیس مؤسسه آموزش علمی – کاربردی ناجا از اجرایی شدن طرح آموزش‌های علمی – کاربردی پودمانی سربازان خبر داد و گفت: ثبت نام سرباز ماهر از ۲۶ بهمن ماه آغاز می‌شود. به گزارش اول فارس،  سردار حسن بختیاری رئیس مؤسسه آموزش علمی – کاربردی ناجا با اشاره به جزئیات آموزش‌های علمی – کاربردی پودمانی سربازان