ثروتمندترین فرد جهان
ثروتمندترین فرد جهان کیست؟

ثروتمندترین فرد جهان کیست؟

 برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها، جف بزوس ثروتمندترین فرد جهان باقی مانده است. اول فارس | کسب وکار :برخی از رسانه ها در روز گذشته مدعی شده بودند که بیل گیتس جای جف بزوس را در صدر جدول ثروتمندترین افراد جهان گرفته است با این حال بررسی فهرست ثروتمندان فوربس که معتبرترین مرجع در این زمینه