جام ایرانیان
آغاز مسابقات مینی فوتبال جام «ایرانیان» شهر شیراز

آغاز مسابقات مینی فوتبال جام «ایرانیان» شهر شیراز

رئیس هیئت ورزش های همگانی فارس و رئیس هیئت فوتبال استان بر لزوم همکاری های بیشتر برای توسعه ورزش نوپای مینی فوتبال تاکید کردند. به گزارش اول فارس، مراسم افتتاحیه مسابقات مینی فوتبال جام «ایرانیان» شهر شیراز با حضور دو تیم «ایران جوان» و «سروش ب» شب گذشته در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، در