جام مینی فوتبال ایرانیان
«شهدای گمنام» قهرمان نخستین دوره جام مینی فوتبال «ایرانیان» شیراز شد

«شهدای گمنام» قهرمان نخستین دوره جام مینی فوتبال «ایرانیان» شیراز شد

نخستین دوره جام مینی فوتبال «ایرانیان» در شیراز با حضور ۱۲ تیم برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم «شهدای گمنام» به پایان رسید. به گزارش اول فارس ،  نخستین دوره جام مینی فوتبال «ایرانیان» در شیراز با حضور ۱۲ تیم برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم «شهدای گمنام» نیروی انتظامی فارس،