جذب هیئت علمی
جذب و استخدام ۱۸۰۰ عضو جدید هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

جذب و استخدام ۱۸۰۰ عضو جدید هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

مهلت ثبت نام در هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت بهداشت ۳۱ فروردین پایان می یابد. به گزارش اول فارس، ثبت نام فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و