جراحی سپتوپلاستی
بهترین نوع جراحی زیبایی برای بینی کدام است؟

بهترین نوع جراحی زیبایی برای بینی کدام است؟

بسیاری از افراد از فرم بینی خود احساس رضایت نمی‌کنند و از آنجایی که بینی در زیبایی چهره و اعتماد به نفس تاثیر زیادی دارد، جراحی زیبایی بینی گزینه مطلوب بسیاری از افراد به شمار می‌رود. جراحی زیبایی بینی رایج ترین عمل جراحی زیبایی در کشور ماست؛ به گونه‌ای که حتی با وجود افزایش نرخ