جریان اصولگرایی
قالیباف با  چه لیستی می‌آید ؟ مشترک  یا جدا !

قالیباف با چه لیستی می‌آید ؟ مشترک یا جدا !

 روز گذشته هم محمدرضا باهنر درباره مسئله وحدت در بین جماعت اصولگرایان گفته است: «اختلافات میان اصولگرایان مهندسی‌شده نیست، این موضوع را از مصباحی‌مقدم باید بپرسید؛ اما اگر این ادعا درست باشد، فقط در یک مجلس (نهم) وجود داشته است، مجلس هشتم یا دهم چه؟ اگر اختلافات مهندسی‌شده بود که می‌توانستیم با یک «سوت» همه