جزایر
چین دوباره ایران را سر جزایر سه‌گانه غافلگیر کرد/همسویی پکن با ابوظبی

چین دوباره ایران را سر جزایر سه‌گانه غافلگیر کرد/همسویی پکن با ابوظبی

مواضع روسیه و چین در قضیه جزایر سه‌گانه که در زمره منافع حیاتی و سرزمینی ایران تعریف شده و نشان می دهد صدور بیانیه های رسمی راهکار مناسبی برای تاکید بر حق ژئولیتیک ایران بر جزایر سه گانه نبوده است. رسول سلیمی : آنچه تاکنون توانسته امارات را در جلب نظر روسیه و چین به