جشن بزرگ
جشن‌ بزرگ عید‌سعید‌ غدیر‌خم با حضور « ابوذر‌ روحی » در شمال‌غرب شیراز +ثبت‌نام شرکت در قرعه کشی

جشن‌ بزرگ عید‌سعید‌ غدیر‌خم با حضور « ابوذر‌ روحی » در شمال‌غرب شیراز +ثبت‌نام شرکت در قرعه کشی

جشن‌ بزرگ عید‌سعید‌غدیر‌خم در شیراز برگزار می شود. به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰ شیراز ، جشن‌ بزرگ عید‌سعید‌غدیر‌خم همراه‌با‌همخوانی‌سرود‌سلام‌فرمانده با‌حضور: حاج‌ابوذر‌ روحی در ورودی‌مجتمع‌خلیج‌فارس ابتدای‌شهر‌ک گلستان‌ شیراز روز چهارشنبه‌۱۴تیرماه‌ساعت۱۹ برگزار می شود. شهرداری منطقه ۱۰ شیراز اجرای‌گروه‌های‌طنز‌‌ موسیقی‌زنده و قرعه‌کشی‌و‌اهدای‌جوایز را ازدیگر برنامه های این مراسم اعلام نموده