جلب
بازداشت چه تفاوتی با جلب دارد؟

بازداشت چه تفاوتی با جلب دارد؟

اول فارس | avalfars >سرویس  حقوقی و قضایی :  در واقع میان بازداشت وجلب  از نظر قانونی تفاوت وجود داشته و هر یک آثار خود را دارند. جلب به معنای دستگیری و انتقال نزد مرجع صادرکننده حکم جلب است؛ اما بازداشت یا توقیف به معنای نگهداری متهم در محلی معین به دستور مقام قضایی است.