جلوگیری از کپک زدن
دلیل کپک زدن و راه جلوگیری از کپک مواد غذایی مانند رب ، ترشی و آبغوره

دلیل کپک زدن و راه جلوگیری از کپک مواد غذایی مانند رب ، ترشی و آبغوره

کپک ها نوعی ضایعه غذایی هستند که بیشتر با رنگ های سفید یا آبی روی انواع مواد خوراکی مانند رب ، ترشی و آبغوره دیده می شوند . کپک ها اگرچه بیماری خطرناکی ایجاد نمی کنند، اما گاهی موجب ضعف سیستم ایمنی بدن می شوند . عاملی که باعث گسترش و افزایش کپک می شود،