جمشید جعفرپور
صدور دستور از سوی رئیس جمهور مبنی بر ایجاد استان جدید در فارس تکذیب شد

صدور دستور از سوی رئیس جمهور مبنی بر ایجاد استان جدید در فارس تکذیب شد

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: دولت هیچگونه برنامه‌ای برای ایجاد استان‌های جدید در کشور ندارد. به گزارش اول فارس ،  سعید جلالی  با اشاره به مطالب مطرح شده در خصوص ایجاد استان‌های جدید در کشور از جمله در لارستان استان فارس افزود: تقسیمات کشوری بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مطالعات هدفمند انجام می‌شود و