جمعیت روسیه
اهدای یک خانه نوساز به پدر و مادر برای تولد فرزند سوم

اهدای یک خانه نوساز به پدر و مادر برای تولد فرزند سوم

بعد از روی کار آمدن پوتین، سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت بیش از پیش قوت گرفت. دولت این کشور برای فرزند اول ۱۵ هزار دلار و برای تولد فرزند سوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه می‌دهد. به گزارش اول فارس، جمعیت کشور روسیه حدود ۱۴۵ میلیون نفر و رشد جمعیت آن منفی