جمعیت زنان نواندیش منطقه فارس
جمیله کریمی: قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی توسط دولت ترامپ منجر به همبستگی ملی شد
دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش منطقه فارس گفت

جمیله کریمی: قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی توسط دولت ترامپ منجر به همبستگی ملی شد

دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش منطقه فارس گفت: پس از سیل شیراز شاهد همبستگی تمامی نیروهای مردمی و امدادی بودیم و این همبستگی عاملی برای تقویت نهادهای اجتماعی است. به گزارش اول فارس به نقل از ایلنا، جمیله کریمی در جمع بانوان عضو سازمان های مردم نهاد (سمن ها) فعال در امدادرسانی در سیل محله سعدی