جنگل های هیرکانی
موقوفه بودن جنگل‌های هیرکانی مازندران لغو شد

موقوفه بودن جنگل‌های هیرکانی مازندران لغو شد

 صدا وسیما:مسعود منصور  افزود: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال که در متن رای هم