جهاد دانشگاهی استان فارس
همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان تعاون روستایی استان فارس برای ایجاد کارگاه‌های صنایع کوچک تبدیلی

همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان تعاون روستایی استان فارس برای ایجاد کارگاه‌های صنایع کوچک تبدیلی

به گزارش اول فارس به نقل از ایکنا  فارس، احد بهجت‌حقیقی،مدیر سازمان تعاون روستایی فارس امروز، ۲۲ مهر در یک نشست خبری گفت: سازمان تعاون روستایی استان فارس با هدف توسعه فعالیت‌ها برمبنای رشد علم و بهره‌گیری از دانش روز تفاهمنامه‌هایی با دانشکده کشاورزی شیراز، پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی استان فارس منعقد کرده