جهاد کشاورزی میمند
برداشت گل محمدی از گلزار‌های میمند

برداشت گل محمدی از گلزار‌های میمند

مدیر مرکز ترویج جهاد کشاورزی میمند از آغاز برداشت گل محمدی از گلزار‌های بخش میمند شهرستان فیروزآباد خبر داد. به گزارش اول فارس از شیراز، دهقانی مدیر مرکز ترویج جهاد کشاورزی میمند اظهار کرد: با آغاز برداشت گل محمدی از گلزار‌های میمند، پیش بینی می‌شود حدود ۲۵ میلیون لیتر گلاب و عرقیات تولید و روانه شود. وی