جهان‌بین میرزایی
شهرداران جدید ۴ منطقه  شهر شیراز منصوب شدند

شهرداران جدید ۴ منطقه شهر شیراز منصوب شدند

شهردار شیراز طی احکام جداگانه‌ای سرپرست مناطق ۱، ۳، ۷ و ۹، مشاور شهردار در امور ارتباطات مردمی و مدیر پروژه بهره‌برداری و راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی و دارائی سرمایه‌ای را منصوب کرد.