جک برگشتی
جزئیات و چگونگی رفع مسدودی حساب بانکی

جزئیات و چگونگی رفع مسدودی حساب بانکی

حساب بانکی به دو علت بسته می شود: ضمانت وام کسی را کرده باشید و فرد وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نکند و یا کشیدن چک بلامحل. به گزارش اول فارس ،​ حساب بانکی به علت دو مورد از حالت‌های موجود بسته می‌شود که اول به خاطر ضمانت وام کسی را کرده باشید و فرد