جک T۸ وانت
این سه خودروی چینیِ جدید راهی بازار ایران می شوند

این سه خودروی چینیِ جدید راهی بازار ایران می شوند

تمایل خودرو سازان چینی‌ به توسعه همکاری با خودروسازان ایرانی و کسب سهمی از بازار پرتقاضای خودرو در ایران به هر دلیلی در هر حال رشد مجدد است. تمایل چینی‌ها به توسعه همکاری با خودروسازان ایرانی به هر دلیلی در هر حال رشد مجدد است. صنعت خودروسازی ایران بعد از صنعت نفت و گاز سومین