جیر جیر
۱۲  دلیل جیر جیر کردن خودرو و راه‌ برطرف کردن آن که باید سریع درستش کنید

۱۲ دلیل جیر جیر کردن خودرو و راه‌ برطرف کردن آن که باید سریع درستش کنید

 صدای جیر جیر در زمان حرکت برای سرنشینان آزاردهنده و تا حدودی دلهره‌آور است چرا که نشان‌دهنده مشکلی در خودروست. اما این صداهای عجیب‌وغریب ناشی از چیست؟ به گزارش اول فارس ف  اخیرا صدای جیر جیر از ماشین‌تان به گوش می‌رسد؟ در این گزارش پیش‌رو، دلایل جیر جیر کردن ماشین و راه‌حل‌های برطرف کردن آن