حجم مصرفی نماوا
درباره حجم مصرفی فیلیمو، نماوا و سرویس‌های استریم بدانید

درباره حجم مصرفی فیلیمو، نماوا و سرویس‌های استریم بدانید

سرویس‌های استریم، در حال کنار زدن روش سنتی دانلود محتواهای مختلف روی حافظه هستند؛ اما پرسش مهم، میزان دیتایی است که چنین سرویس‌هایی مصرف می‌کنند. در دنیای امروزی، استریم محتوا در حال افزایش محبوبیت در میان کاربران است؛ به نحوی که نه‌تنها تعداد شرکت‌هایی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند، در حال افزایش هستند، بلکه