حدیث ایمان
نمایش هنرمندان کلیمی در شیراز
در مجموعه فرهنگی هنری بامداد شیراز

نمایش هنرمندان کلیمی در شیراز

تئاتر منظوم “حدیث ایمان” کاری از هنرمندان کلیمی شیراز به کارگردانی روبن بصلی روی صحنه رفت. این نمایش ۱۵ ، ۱۶ و ۱۸ اسفندماه جاری نیز در مجموعه فرهنگی هنری بامداد شیراز واقع در خیابان حافظ اجرا می شود. عکس: شیوا السادات عطاران